BRZ I JEDNOSTAVAN PRISTUP MIKROKREDITU

MIKROKREDIT ZA KUPOVINU ŠKOLSKOG PRIBORA


Mikrokredit je namijenjen:
  • • Mikrokredit za kupovinu školskog pribora namijenjen je za sve studente i roditelje koji pripremaju svoje učenike za početak nove školske godine.
Karakteristike kreditnog proizvoda:
  • • Iznos mikrokredita: od 300,00 do 1.000,00 KM;
  • • Rok otplate mikrokredita: do 24 mjeseca;
  • • Naknada za obradu mikrokredita: 3%;
  • • Nominalna kamatna stopa (fiksna): 19,00%;
  • EKS: FBiH 25,58%, RS 25,31% (obračun za navedenu EKS je urađen na primjeru 1.000,00 KM na 24 mjeseci uz nominalnu kamatnu stopu od 19,00%);

Iznos

od 300KM do 1000KM

Trajanje

od 3 do 24 mjeseca

KM

mjeseci

KM


Pošaljite zahtjev za kredit