O FONDACIJI

28 GODINA MIKROKREDITIRANJA
Mikrokreditna fondacija MIKRO ALDI je pravni sljedbenik Mikrokreditne organizacije MIKRO ALDI u skladu sa Zakonom o mikrokreditnim organizacijama (sl. novine Federacije Bosne i Hercegovine br. 59/06).

Aktivnosti mikrokreditiranja se provode u kontinuitetu od 1996 godine, kada je u dijelu U.G.ALDI započeta implementacija mikrokreditnog programa podržanog od strane Svjetske banke kao pilot projekat, a nastavljena u mikrokreditnoj organizaciji MIKRO ALDI kao posebnom pravnom obliku nakon donošenja Zakona o mikrokreditnim organizacijama u junu 2000 godine. Mikrokreditna organizacija MIKRO ALDI je registrovana 14.12.2000 godine pri Federalnom Ministarstvu za socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice.

Mikrokreditna fondacija MIKRO ALDI je 30.04.2008.godine upisana u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne i Hercegovine kod Federalnog ministarstva pravde kao pravni sljedbenik Mikrokreditne organizacije MIKRO ALDI.

Mikrokreditna fondacija MIKRO ALDI svoju politiku kreditiranja prilagođava građanima sa niskim primanjima te provodi aktivnosti u cilju pomoći ekonomskom razvoju društvene zajednice.

Vizija

Osigurati pozitivan uticaj na trendove globalnog ekonomskog razvoja i uticati na smanjenje siromaštva u društvu.

Misija

MIKRO ALDI omogućava pristup prikladnim finansijskim uslugama ekonomski aktivnom stanovništvu sa niskim primanjima radi poboljšanja njihovih uslova života, ekonomskog i društvenog položaja u lokalnim ekonomijama i stvaranje okruženja za ekonomski razvoj šire društvene zajednice.

MIKRO ALDI svojim klijentima nudi odgovorno i transparentno usluge svojih kreditnih proizvoda i istovremeno gradeći međusobno povjerenje i dugoročno partnerstvo.


UPRAVNI ODBOR
Ibrahim Imamović
Hasan Đozo
Mirsad Žuga
ODBOR ZA REVIZIJU
Sead Hubjer
Emina Pleh Abaz
Alem Mujković
MENADŽMENT
Omar Softić, dipl. pravnik direktor
Safija Pleh, ekonomista finansijska menadžerica
Elma Borčak, dipl. pravnik koordinator kreditnog sektora
Nedim Fejzić IT menadžer
INTERNA REVIZIJA
Enida Imširović interni revizor
SPNiFTA
Selmina Popović, dipl. pravnik KUPIT

Naši partneri.