Mreža poslovnica

CENTRALNI URED GORAŽDE

Goražde, Panorama bb
038 226 456
038 226 456

URED SARAJEVO

Sarajevo, Derviša Numića 1A
033 522 261
033 522 261
Amela 062 583 225
Brankica 062 686 361

URED SARAJEVO 2

Sarajevo, Nedima Filipovića 6
033 618 569
033 618 569
Almedina 066 034 715
Elvedin 062 852 714
Alma 062 686 133

URED GORAŽDE

Goražde, Zaima Imamovića bb
038 221 771
038 221 771
Sanela 062 583 216
Alem 062 583 220

URED VIŠEGRAD

Višegrad, Kralja Petra I bb
058 621 159
058 621 159
Siniša 065 205 687

URED FOČA

Foča, Kralja Petra I bb
058 210 537
058 210 537
Danka 066 460 195
Slavica 066 460 177

URED TREBINJE

Trebinje, Trebinjskih brigada bb
059 223 102
059 223 102
Biljana 065 765 571
Ana 065 765 298

URED ISTOČNO SARAJEVO

Istočno Sarajevo, Spasovdanska bb
057 322 560
057 322 560
Daliborka 065 765 329
Miljana 065 765 540

URED KISELJAK

Kiseljak, Obala Hrvatske mladeži 10
030 332 091
030 332 091
Marjeta 060 309 8286

URED VISOKO

Visoko, Skopljaka 68
032 979 609
032 979 609
Azem 061 377 507
Ermelina 062 761 359

URED TRAVNIK

Travnik, Šehida bb
030 333 542
030 333 542
Aida 061 286 638

URED ZENICA

Zenica, Aske Borića 15
032/981-459
032/981-459
Samra 062 042 580
Jasmina 062 389 609

URED KONJIC

Konjic, Maršala Tita bb
036/730-979
036/730-979
Abedin 066 112 118