Ured GoraždeAdresa
Zaima Imamovića bb
73000 Goražde
Telefon/Faks
038/221-771