BRZ I JEDNOSTAVAN PRISTUP MIKROKREDITU

STAMBENI MIKROKREDIT


Mikrokredit je namijenjen:
  • • Stambeni mikrokredit je namijenjen za klijente kojim su sredstva potrebna za renoviranje, proširenje, dogradu stambenog prostora, opremanje stambenog prostora, toplotnu izolaciju, ugradnju instalacija za grijanje i sl.
Karakteristike kreditnog proizvoda:
  • • Iznos mikrokredita: od 500,00 do 10.000,00 KM;
  • • Rok otplate mikrokredita: od 3 do 60 mjeseci;
  • • Naknada za obradu mikrokredita: 3%;
  • • Nominalna kamatna stopa (fiksna): od 23,00 % do 27,00%;
  • EKS: FBiH 27,51%, RS 27,49% (obračun za navedenu EKS je urađen na primjeru 10.000,00 KM na 60 mjeseci uz nominalnu kamatnu stopu od 23,00%);

Iznos

od 500KM do 10000KM

Trajanje

od 3 do 60 mjeseci

KM

mjeseci

KM

Pošaljite online zahtjev za kredit ZAHTJEV ZA KREDIT