Ured VisokoAdresa
Skopljaka 68
71300 Visoko
Telefon/Faks
032/979-609