Centralni ured - GoraždeAdresa
Panorama bb,
73000 Goražde
Telefon/Faks
038/226-456