Vijesti1. Da li će klijentima biti omogućena odgoda u otplati kreditnih obaveza?
Fondacija primjenjuje odluke nadležnih organa o privremenim mjerama za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih virusnim oboljenjem "COVID-19" koja se odnosi na potraživanja od klijenata. U skladu sa ovim odlukama, fondacija će odobriti jednu od posebnih mjera ili modalitet više posebnih mjera koje će klijentu pomoći da u narednom periodu uredno izmiriju kreditne obaveze prema fondaciji.

2. Ko ima pravo na odgodu u otplati kreditnih obaveza?
Prema odlukama pravo na posebne mjere klijent može ostvariti samo ako je direktno ili indirektno pogođen vandrednim okolnostima izazvanim virusnim oboljenjem "COVID-19".
Više informacija možete pročitati na: Saopštenje za javnost Agencije za bankarstvo FBIH

3. Na koji način klijenti mogu podnijeti zahtjev?
Klijent može podnijeti Zahtjev za odobrenje posebnih mjera za ublažavanje putem sljedećeh kanala:
1. putem linka LINK
2. popunjavanjem obrasca zahtjeva u najbližoj kancelariji fondacije

4. Da li će prilikom podnošenja online zahtjeva klijenti dobiti potvrdu od fondacije da je zahtjev zaprimljen?
Nakon što klijent podnese online zahtjev, na e-mail koji je naveo u zahtjevu, će dobiti odgovor, da je zahtjev zaprimljen, te da će ga fondacija kontaktirati.

5. Kakav je proces nakon što klijenti podnesu zahtjev?
Nakon što u zahtjevu klijent navede razlog zbog kojeg mu je kreditna sposobnost pogoršana isti ulazi u proces razmatranja.
U ovom se procesu odlučuje o modalitetu koji je naprimjereniji za rješavanje novonastale situacije.

6. Da li se za vrijeme trajanja privremenog moratorija obračunava kamatna stopa na kredit?
U toku privremenog moratorija zaustavlja se obračun dospjeća glavnice, a redovna kamata se nastavlja obračunavati, ali ne dospijeva. Nakon isteka privremenog moratorija sva glavnica i obračunata kamata dospijeva, a njihovo se plaćanje vrši prema modalitetu posebnih mjera koje klijent dogovori sa fondacijom ili nakon isteka privremenog moratorija ukoliko poseban modalitet ne bude ugovoren.