Vijesti


Novi ured u Travniku

Proširujući mrežu postojećih ureda, MKF MIKRO ALDI je otvorio novi ured u Travniku.
Adresa kancelarije je Šehida bb.
Broj telefona je: 030/333-542
Otvorite na karti: GOOGLE MAPS