Vijesti


Novi ured u Visokom

Proširujući mrežu postojećih ureda, MKF MIKRO ALDI je otvorio novi ured u Visokom.
Adresa kancelarije je Branilaca Bosne bb.
Broj telefona je: 032/979-609
Otvorite na karti: GOOGLE MAPS