Arhiva vijesti

Nova lokacija ureda Visoko

Ured Visoko na novoj lokaciji


Obavještavamo naše klijente i poslovne partnere da je ured Visoko izmješten na novu lokaciju.

Razvojni mikrokredit

Razvojni mikrokredit


Razvojni mikrokredit je namijenjen za pravna i fizička lica-obrte koji su registrovani i sa sjedištem na području FBIH.

Novi ured Zenica

Nova poslovnica - Zenica

Proširujući mrežu postojećih poslovnica, MKF MIKRO ALDI je otvorio novu poslovnicu u Zenici.


Novi ured Travnik

Nova poslovnica - Travnik

Proširujući mrežu postojećih poslovnica, MKF MIKRO ALDI je otvorio novu poslovnicu u Travniku.


Facebook stranica

Facebook stranica

Obavještavamo vas da nas možete kontaktirati i posjetiti na našoj Facebook stranici na linku: facebook.com/mikroaldi .


Viber broj

VIBER BROJ


Obavještavamo vas da nas možete kontaktirati i putem Viber broja: 062/056-395 .

Visoko poslovnica

NOVA POSLOVNICA - VISOKO


Proširujući mrežu postojećih poslovnica, MKF MIKRO ALDI je otvorio novu poslovnicu u Visokom.

Donacije udruženjima

Donacije udruženjima za djecu sa posebnim potrebama

Mikrokreditna fondacija MIKRO ALDI pored svoje osnovne djelatnosti kreditiranja ima i višegodišnju tradiciju da određeni iznos finansijskih sredstava izdvaja i usmjerava na donacije. Cilj je pružanje pomoći i podrške, a prioritet su nam svakako socijalno ugrožene zajednice ili pojedinci.


Kancelarija Sarajevo 2

Ured Sarajevo 2 na novoj lokaciji

Obavještavamo naše klijente i poslovne partnere da je kancelarija Sarajevo 2 izmještena na novu lokaciju.


Kancelarija Višegrad

Poslovnica Višegrad na novoj lokaciji

Obavještavamo naše klijente i poslovne partnere da je kancelarija Višegrad izmještena na novu lokaciju.


Nova poslovnica u Kiseljaku


Proširujući mrežu postojećih poslovnica, MKF MIKRO ALDI je otvorio novu poslovnicu u Kiseljaku, sa kojeg pokrivamo područije Kiseljaka i Visokog.